Udruga za razvoj medicinskog turizma

Pogodnosti za članove


●  Zajednička promocija, što smanjuje troškova vlastite promocije i marketinga
●  Prezentacija na portalima www.cromedicalnetwork.com i www.medicinska-mreza.com
●  Povoljniji uvjeti osiguranja i dobivanja ISO standarda
●  Povoljnija nabava opreme i potrošnog materijala
●  Poticajna sredstva za razvoj i širenje usluga
●  Izrada web stranica i promotivnih materijala po povoljnim uvjetima