Udruga za razvoj medicinskog turizma

OKRUGLI STOL: KAKO POTAKNUTI INVESTIRANJE U MEDICINSKI TURIZAM - fotografije Dražena Lapića