Udruga za razvoj medicinskog turizma

Ciljevi


●  Razvoj medicinskog turizma u Hrvatskoj
●  Promicanje usluga medicinskog turizma članova Udruge na domaćem i inozemnom tržištu
●  Promicanje svijesti o potencijalima i nužnosti razvoja medicinskog turizma u Republici Hrvatskoj
●  Strukovno povezivanje pružatelja usluga medicinskog turizma u Republici Hrvatskoj
●  Okupljanje medicinskih i turističkih stručnjaka
●  Organiziranje savjetovanja, konferencija, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova sa temama medicinskog turizma
●  Suradnja s istovrsnim i sličnim udugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge
●  Aktivan utjecaj na donošenje zakonskih propisa koji reguliraju odnose u medicinskom turizmu
●  Povezuje sve uključene u distribucijski lanac, od pružatelja usluga, preko agenata i hotelijera pa sve do avio prijevoznika
●  Pruža pomoć u pristupu stranim pacijentima, kao i podizanju kvalitete usluga u medicinskom turizmu