Udruga za razvoj medicinskog turizma

Početna


Adriatic Health investicijski forumU organizaciji Medicinske Grupe, sa ponosom najavljujemo Investicijski forum zdravlja i turizma Adriatic regije 2017 koji će se održati 12. i 13. listopada 2017. u Zagrebu u hotelu Sheraton. Forum će okupiti ključne sudionike zdravstvenog, turističkog i gospodarskog kruga regije te predstaviti aktualnu ponudu zdravstvenog turizma i nove projekte u Adriatic regiji!

Više na www.adriatichealth.com


Zaključci međunarodne konferencije 22.12.2015.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ZDRAVSTVENI TURIZAM – PERSPEKTIVE I GRANICE
Zagreb, 23. i 24. studeni 2015.
Zdravstveni turizam za rast gospodarstva
Zaključci i preporuke

OPŠIRINIJE


U Zagrebu, 9.10.2014.

Poštovani,

Dr Miljenko Bura, jedan od osnivača i višegodišnji Predsjednik Udruge, danas je imenovan za pomoćnika Ministra zdravlja RH za područje zdravstvenih usluga u turizmu. Obzirom na djelokrug rada u Ministrstvu, te područje djelovanja Udruge, a zbog mogućeg sukoba interesa dr Bura je podnio ostavku na članstvo u Udruzi.

Želimo dr. Buri puno uspjeha na novoj funkciji!

4. Konferencija o medicinskom turizmu koja je bila zakazana za 26.-28.09.2013. se odgađa za 2014. godinu zbog radnji na pripremi investicijskih projekata te akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma.
Novi termin održavanja ćemo pravovremeno objaviti.

U Zagrebu, 29. 08. 2013.

Dr. Miljenko Bura


 


Pozivam Vas na Izbornu Skupštinu Udruge koja će se održati 28.05.2013. u Zagrebu,
Kukuljevićeva ul. 2 /II kat u 15 sati.

Dnevni red:
1. Izbor Radnog predsjedništva
2. Izbor Verifikacijskog povjerenstva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izvještaj Verifikacijskog povjerenstva
4. Izvješće o radu Udruge
5. Financijsko izvješće
6. Prijedlog promjena Statuta
7. Razrješenje dosadašnjeg vodstva
8. Izbor predsjednika Udruge
9. Izbor dopredsjednika i članova Upravnog odbora
10. Izbor Nadzornog odbora
11. Izbor Suda časti
12. Zaključna riječ predsjednika
Punopravnim članovima smatrat će se oni koji uplate članarinu za tekuću godinu do 24.05.2013., te Vas ovim pozivam da obavite svoje članske obaveze na vrijeme, te da prisustvujete Skupštini. Sudjelovanje na skupštini potvrdite do 24.05.2013. na mail office@umt.hr

U Zagrebu, 24.04.13.

Dr. Miljenko Bura
Predsjednik
 


OKRUGLI STOL

„Hrvatska,cjelogodišnja rivijera Europe – strategijski i zakonski okviri za razvoj zdravstvenog turizma“

OBJAVA ZA MEDIJE
Za trenutačnu objavu

(download .doc)

Zagreb, 15.1.2013.

1. Okrugli stol: „Hrvatska, cjelogodišnja rivijera Europe – strategijski i zakonski okviri za razvoj zdravstvenog turizma“

ZDRAVSTVENI TURIZAM – ŠANSA ZA MEDICINU I TURIZAM, ALI I ZA UKUPNO GOSPODARSTVO !

Zadnji je trenutak da Hrvatska pokrene sustavniju, organiziraniju i dinamičniju inicijativu za uključivanjem u svjetski medicinski turizam odnosno tržište koje i dalje raste po godišnjoj stopi većoj od 15%, te je već 2011. godine premašilo 120 milijardi dolara. To je jedina „ industrija „ turizma koja u godinama recesije nije zabilježila negativne trendove.
Posebice što na razvoju ove industrije intenzivno ne rade samo azijske zemlje poput Indije, Singapura, Tajlanda, Malezije i Filipina, već i nama susjedna Mađarska, gdje su cijene niže za 40 do 50 % nego na Zapadu te primjerice Poljska, Belgija, Švicarska i Španjolska, ali i Njemačka, te posljednjih 10-tak godina i Turska.
Rast potražnje za uslugama zdravstvenog i medicinskog turizma u svijetu generira :
- kriza u zdravstvenim sustavima razvijenih zemalja,
- visoke cijene zdravstvenih usluga,
- duge liste čekanja
- općeprisutan trend starenja stanovništva.

Ključan čimbenik u odabiru destinacije zdrastvenog turizma :
- standard medicinske usluge,
- cijena usluge
- visoka stručnost i opremljenost ustanova koje se bave ovakvim uslugama
- atraktivnost lokacije u turističkom smislu.

Trend rasta nastavit će se i u budućnosti.

Istovremeno najšira promocija potrebe organiziranog razvoja zdravstvenog i medicinskog turizma koju je prije 4 godine započela i ustrajno, kroz medije i svoje aktivnosti ( konferencije i okrugli stolovi, internet ), uz ostale subjekte, provodila Udruga za razvoj medicinskog turizma urodila je plodom, te uvrstila zdravstveni i medicinski turizam u Strategiju razvoja turizma do 2020. te Strategiju razvoja zdravstva od 2012. do 2020.godine.

Mjesto i pozicija zdravstvenog turizma u ukupnom razvoju zdravstva, turizma, ali i ukupnog gospodarstva u Hrvatskoj bila je tema Okruglog stola „Hrvatska,cjelogodišnja rivijera Europe – strategijski i zakonski okviri za razvoj zdravstvenog turizma“
Sudionici:

Dario Sambunjak, savjetnik ministra zdravlja za strateške projekte
Ivo Bašić, savjetnik ministra turizma
Ljubo Jurčić, makroekonomski stručnjak
Guste Santini, ekonomski analitičar
Mile Klepo, ravnatelj Udruge poslodavaca u zdravstvu
Spomenka Tomek-Roksandić, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba
Miljenko Bura, predsjednik Udruge za razvoj medicinskog turizma

Moderator:
Zoltan Kabok, novinar HRT-a

Kao osnova za raspravu prezentirani su i ogledni razvojni projekti potencijalnih destinacija zdravstvenog turizma:
Lošinj, otok vitalnosti - korak prema zdravstvenom i medicinskom turizmu. Predavač: Nina Garić, predstavnik Grupe Jadranka d.d. i predstavnik Medicinske grupe d.o.o.

Moderni trendovi u medicinskom wellnessu-nova hotelska ponuda. Predavač: prim dr Tomislav Majić, Slovenija, suradnik Medicinske grupe

Varaždinske Toplice – razvojni projekt transformacije u destinaciju zdravstvenog turizma. Predavač: dr sc Miljenko Bura, suradnik MG

Vrlo je značajno da je zdravstveni turizam napokon dobio mjesto u Strategijama, ali je još važnije i krajnje vrijeme da vidimo da li smo stvorili zakonski okvir u legislativi zdravstva i turizma ali i ostalih sektora ( prostorni planovi, vizni režim itd ) da bi razvoj zdravstvenog turizma postao jedan od strateških pravaca razvoja Hrvatske rekao je dr.sc. Miljenko Bura, ispred Udruge za razvoj medicinskog turizma i Medicinske Grupe, koji su organizatori ovog okruglog stola.
Hrvatska raspolaže neupitnim resursima, kao što su vrhunski medicinski kadar i turistička atraktivnost kako priobalja tako i kontinenta, ali i široko rasprostranjenim prirodnim ljekovitim činiteljima koji su dobra osnova za puno intenzivniji rast ovog selektivnog oblika turizma. Neophodno je hitno donijeti Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma što uključuje i medicinski turizam, za period od 4 godine. Kroz to vrijeme će sve sadašnje toplice i lječilišta proći „pravu preobrazbu“, te dodatnim komforom i novim uslugama izrasti u destinacije zdravstvenog turizma sa novim hotelskim kapacitetima ali i novim stanovnicima u širem okruženju takvih destinacija. To se posebno treba osjetiti u novim uslugama i programima, ali i smještajnim kapacitetima za turiste treće životne dobi. Posebni programi i usluge za takve turiste trebaju produžiti predsezonu i postsezonu jer je to vrijeme kada turisti treće životne dobi najčešće koriste te usluge.
Drugi dio tog Akcijskog plana, a koji može krenuti i istovremeno jer treba dužu pripremu, trebaju predstavljati nove destinacije zdravstvenog turizma koje će između ostalih, izrasti na neiskorištenim lokacijama bivših vojarni i odmarališta. Sa postojećim infrastrukturnim kapacitetom ( cesta, struja, voda, kanalizacija) ali i ranijom namjenom, najpogodniji su za ovakvu izdradnju kapaciteta zdravstvenog i medicinskog turizma. Na taj način ćemo izbjeći prodaju u bezcjenje svih tih zemljišta i resursa ali i pokrenuti toliko priželjkivane investicije.
Istovremeno kapaciteti hotelskih wellnessa trebaju biti „oplemenjeni“ novim uslugama medicinskog wellnessa, te kroz tu novu uslugu produžiti sezonu i povećati iskorištenost ukupnih hotelskih kapaciteta. U tom smislu prezentirani su novi „paketi usluga medicinskog turizma“ koji hotelima takvu promjenu i osiguravaju. Prim dr Tomislav Majić, stručni suradnik Medicinske grupe, iznio je svoja dugogodišnja iskustva koja je stekao radeći na takvim programima u Sloveniji koji su u potpunosti promijenili ponudu slovenskih toplica i hotela te im kroz to osigurali širenje kapaciteta i cjelogodišnju popunjenost. Jako veliki udio u korištenju takvih kapaciteta u Sloveniji imaju stranci .
Prezentirani su dobri primjeri, otoka Lošinja koji upornošću i zajedništvom lokalne zajednice i turističkih subjekata, sigurno ide putem koji će ga „preobraziti“ u destinaciju zdravstvenog turizma i „otoka vitalnosti“. Predočena je i investicijska studija preobrazbe Varaždinskih Toplica u destinaciju zdravstvenog turizma. Projekt Varaždinskih Toplica predviđa obnovu najvećeg dijela dosadašnjih kapaciteta ali i izgradnju novog hotela i medicinskih sadržaja koji osiguravaju bitno promjenjenu dosadašnju ponudu. Ukupna investicija je procjenjena na 80-tak miliona EUR-a. Najznačajnije je, kao što je istaknuto , da je projekt u takvoj fazi da može biti i prezentiran potencijalnim partnerima i investirorima, koji su već i iskazali interes za ulaganja u ovu destinaciju.
Akcijski plan koji su na Okruglom stolu izložili dr Miljenko Bura i Medicinska Grupa uključuje interesno organiziranje svih zainteresiranih za „industriju zdravstvenog turizma“, odnosno osnivanje Konzorcija zdravstvenog turizma koji je počeo okupljati sve zainteresirane kako bi projekti zdravstvenog turizma zaživili bržim tempom, odnosno u sljedeće 4 godine. Dr Bura je slijedio analogiju organizirane gradnje marina nautičkog turizma, kada je 80-tih godina prošlog stoljeća u svega nekoliko godina izgrađeno 15-tak marina koje su brendirale Hrvatsku kao značajnu destinaciju nautičkog turizma. U tom smislu izgradnjom 15-tak „zelenih marina“ zdravstvenog turizma ( u prvoj fazi , a za 4 godine i 30-tak lokacija) Konzorcij treba osigurati nastajanje i isporuku novog kompleksnog hrvatskog brenda visoke dodane vrijednosti
To prije svega znači ubrzati projekte koji već postoje ( Lošinj, Opatija, Skrad ) i nastaju, a koji će Primorsko-goransku županiju u cjelosti pozicionirati kao regiju zdravlja. Istovremeno Istarsku i ostale priobalne županije u cjelosti če preobraziti u destinacije zdravstvenog turizma.
Nadalje, kontinentalne toplice će pozicionirati kao jedinstvenu destinaciju jer su u najvećem broju u radijusu do 70 kilometara od Zagreba.

Ovo je ujedno dobra prilika da i Zagreb dobije poziciju koju zapravo cijelo ovo vrijeme nije do kraja dovoljno uobličio, da bude brendiran kao grad medicine i medicinskog turizma što će omogućiiti bolje korištenje kapaciteta u privatnom i javnom zdravstvu. To će sasvim sigurno u novi kontekst staviti i nedovršenu Sveučilišnu bolnicu ali i Terme Zagreb koje time mogu doći u fokus zainteresiranih partnera i investitora.

Ovim projektom Hrvatska u konačnici postaje „zemlja zdravlja“ u najširem smislu, omogućuje povezivanje „plave i zelene“ Hrvatske, te 30-godišnju priču o povezivanju turizma i proizvođača zdrave hrane ( „organic“ hrana ) dovodi do realizacije koja će sinergijski djelovati na oba sektora.

U takvom Akcijskom planu kao članovi Konzorcija nameću se županije i gradovi, Specijalne bolnice za rehabilitaciju („toplice „) , privatne zdravstvene ustanove, konzultantske tvrtke u zdravstvu i turizmu, hotelske tvrtke, putničke agencije, građevinari, obrazovne ustanove , ali i proizvođači i distributeri hrane, osiguravajuća društva, te farmaceutske tvrtke i dobavljači medicinske opreme. Samo ovakav Akcijski plan koji povezuje sve zainteresirane u „industriji zdravstvenog turizma“ može dovesti do uspjeha kakav po istom obrazcu postiže npr. Turska koja je cijelu „ priču“ stvaranja turističke velesile započela prije tek nešto više od 10 godina, a u sve to uklopila i zdravstveni turizam koji pak svake godine bilježi dvoznamenkasti rast.

Ovakav ubrazani razvoj zdravstvenog i medicinskog turizma nije moguć bez trajnije i ciljno usmjerene podrške nadležnih institucija kao što su Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo turizma, ali i ostalih ministarstava ( gospodarstva, regionalnog razvoja i EU fondova, graditeljstva ..) , čiji je angažman potreban u uklanjanju niza normativnih barijera s jedne i olakšavanju ulaska u investicije ovog tipa poduzetnicima s druge strane.
Naime, makroekonomski stručnjak , Ljubo Jurčić ocjenjuje da smo sa strane podrške odgovarajućih državnih institucija još uvijek nedostatno tržišno i poslovno elastični te da prostora za poboljšanje ima. U tom smislu, istakao je Jurčić, pozicioniranje „složenog proizvoda„ zdravstvenog turizma u objema Strategijama, mora omogućiti svu multiplikativnost i pozitivan utjecaj na ostale sektore gospodarstva.

Dr. sc. Dario Sambunjak, dr. med. savjetnik ministra zdravlja za strateško planiranje prezentirao je dio nacionalne strategija razvoja zdravstva koji se odnosi na zdravlje i zdravstveni turizam, gdje je definiran odnos zdravstva i turizma kroz pojmovne definicije, povijest zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, te probleme u njegovom unaprjeđenju. Isto tako je prezentirao razvojne pravce razvoja i poziciju ministarstva zdravlja.

Ivo Bašić, savjetnik ministra turizma je ukazao na mogućnosti i potencijale zdravstvenog turizma za razvoj turističke ponude u Hrvatskoj. Izložio je novosti vezane za nacrt prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu, prvenstveno onaj dio koji se odnosi na pružanje turističkih usluga u zdravstvenim ustanovama, prije svega specijalnim bolnicama (toplicama). Kako su i sudionici okruglog stola zaključili to je značajan iskorak u razrješavanju dugogodišnjeg problema nemogućnosti pružanja turističkih usluga u zdravstvenim ustanovama.

Ekonomski analitičar, Guste Santini je ukazao na veliki potencijal danas turistički neatraktivnih područja Dalmatinske Zagore, odnosno Like koji su naročito interesantni za korisnike i turiste 3. životne dobi, a za koje će uz revitalizaciju napuštenih sela, nastati i nova naselja sa specifičnom eko-etno ponudom ali i sa ukupnom ponudom zdravstvenog turizma.

Organizacijska struktura Konzorcija zdravstvenoh turizma omogućiiti će zajedničke aktivnosti u arhitektonskom i tehnološkom osmišljavanju, na istraživanju tržišta, promociji i prodaji ukupnih kapaciteta, već tijekom gradnje i stvaranja novog brenda. Istovremeno, racionalizira stvaranje procedura i standarda koji će garantirati kvalitetu cijelog lanca ustanova i destinacija zdravstvenog turizma koje su ujedno i infrastrukturni preduvjet da bi Hrvatska postala cjelogodišnja rivijera Europe.
Na kraju su se svi prisutni složili da ovakav akcijski plan mora odmah i u realizaciju, a dr Bura je pozvao sve zainteresirane da im se pridruže.

Kontakt za dodatne informacije:
dr.sc. Miljenko Bura
mob : + 385 (0)98 288 891
e-mail : miljenko.bura@zg.t-com.hr

Udruga za razvoj medicinskog turizma
Kukuljevićeva 2
Zagreb
Tel/fax 01/3698499
office@umt.hr
Pozivamo vas na

OKRUGLI STOL
„Hrvatska, cjelogodišnja rivijera Europe – strategijski i zakonski okviri za razvoj zdravstvenog turizma“

Zagreb, Novinarski dom, Perkovčeva 2,
15. 01. 2013. s početkom u 10 sati

Sudionici:
Oleg Valjalo, zamjenik ministra turizma
Dario Sambunjak, savjetnik ministra zdravlja za strateške projekte
Ljubo Jurčić, makroekonomski stručnjak
Guste Santini, ekonomski analitičar
Milena Peršić, voditelj ica poslijediplomskog studija „Zdravstveni turizam“ Rijeka-Opatija
Mile Klepo, ravnatelj Udruge poslodavaca u zdravstvu
Spomenka Tomek-Roksandić, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba
Miljenko Bura, predsjednik Udruge za razvoj medicinskog turizma

Moderator: Zoltan Kabok, novinar HRT-a

Želja nam je da na Okruglom stolu sagledamo poziciju zdravstvenog turizma u Strategiji razvoja zdravstva od 2012. do 2020. i Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.

Nakon toga će biti prezentirani ogledni razvojni projekti potencijalnih destinacija zdravstvenog turizma:

Lošinj, otok vitalnosti - korak prema zdravstvenom i medicinskom turizmu. Predavač: predstavnik Grupe Jadranka d.d. i Medicinske grupe d.o.o.( 7 min )

Varaždinske Toplice – razvojni projekt transformacije u destinaciju zdravstvenog turizma. Predavač: predstavnik Spec bolnice VT i Medicinske grupe d.o.o. (7 min)

Moderni trendovi u medicinskom wellnessu-nova hotelska ponuda. Predavač: prim dr Tomislav Majić, Slovenija, suradnik MG (7 min)

Zaključno ćemo iznijeti objedinjene elemente za
akcijski plan organiziranog razvoja zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.

Ukupno trajanje 2 sata i 30 min

Molim Vas da Vaše sudjelovanje potvrdite do 14.1.13. u 12 h.
Potvrda je moguća telefonski na broj 01/3698 499 ili na e-mail office@umt.hr ,
Za sudjelovanje na okruglom stolu je obavezno popuniti prijavnicu, te nakon toga dobiti potvrdu o prihvaćenom učešću. Oznaku potvrde je obavezno pokazati kod dolaska.

Sa štovanjem,
Dr. sc. Miljenko Bura v.r.
Predsjednik Udruge za razvoj medicinskog turizma

 
 

U galeriji pogledajte fotografije 3. Konferencije medicinskog turizma"!

3. KONFERENCIJA MEDICINSKOG TURIZMA


Destination health London
 

U Zagrebu se, u Hotelu Westin, od 15. do 17. rujna, održava 3. Konferencija medicinskog turizma u organizaciji Udruge za razvoj medicinskog turizma, tvrtke Medicinska grupa i Treatment Abroad, najpoznatijeg svjetskog internet portala i vodiča kada su u pitanju usluge u zdravstvenom i medicinskom turizmu širom svijeta.

Kako povećati konkurentnost hrvatskog i mediteranskog turističkog proizvoda – središnja je tema skupa pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a na kojem će sudjelovati više od stotinu ( najmanje 40 stranaca koliko ih je do sada najavljeno) stručnjaka iz zemlje i nekoliko europskih država, te Amerike. Najnoviji trendovi u zdravstvenom i medicinskom turizmu ukazat će na mogućnosti koje se otvaraju i za nas, u preobrazbi turizma strogo sezonskog karaktera kakav imamo sada, u turizam cjelogodišnjeg trajanja za koji već sada imamo značajne preduvjete. Daljnje stvaranje uvjeta, prije svega zdravstvene infrastrukture, a onda i smještajnih kapaciteta prilagođenih za boravak turista „treće životne dobi“ početak su takve preobrazbe koja cijeli sektor može napraviti visoko profitnim i atraktivnim za brža investiranja. U tom smislu značajne promjene u legislativi očekuju se već duže vrijeme i na njih se više puta u posljednje dvije godine ukazivalo kao preduvjet bržeg razvoja ali su izostale promjene koje je nadležno Ministrasvo turizma preuzelo na sebe.

Kako naglašavaju doc.dr.sc. Miljenko Bura, predsjednik Udruge za razvoj medicinskog turizma i Keith Pollard iz Treatment Abroad iz Velike Britanije, predsjednici Organizacijskog odnosno Znanstvenog odbora Konferencije, ovogodišnji će skup u prvom redu biti obilježen temema vezanim za globalni fenomen medicinskog turizma, ali i ukazati na probleme koji imaju za posljedicu zaostajanje kvalitete hrvatske turističko-medicinske ponude u odnosu na konkurente. Nameće se potreba rasprave oko osiguravanja standarda u zdravstvenom zbrinjavanju prosječnog turista u nevolji, osobito zbrinjavanja ozljeđenih u prometu ( tema organizirana u suradnji sa Ugrugom Sigurnost u prometu ).

Jedan je od takvih limitirajućih čimbenika nedostatak helikopterskog servisa hitne pomoći, a vezano za ulogu službe 112 u tijeku turističke sezone i u tom smislu sudionici Konferencije će razgovarati o organizaciji i iskustvima Austrije kao zemlje cjelogodišnjeg turizma. Svoja iskustva usporedit ćemo sa iskustvima gostiju iz austrijskog auto kluba OMTC.

U okviru stručne radionice sudionici Konferencije raspravljat će se o nužnoj potrebi što skorijeg certificiranja zdravstvenih ustanova, i tvrtki u skladu sa strogim međunarodnim standardima kvalitete. Ova rasprava, organizirana u suradnji s Udrugom poslodavaca u zdravstvu ima za cilj poticanje sustavnih napora da se implementiranje međunarodnih standarda kvalitete u hrvatskom zdravstvu obavi što je prije moguće i to ne samo zbog medicinskog turizma, nego naprosto zbog činjenice da su certificirani sustavi upravljanja i vođenja poslovnih procesa „conditio sine qua non“ suvremenog poslovanja.

Medicinska grupa, tvrtka specijalizirana za konzalting u domeni medicinskog turizma, a koja je i suorganizator skupa, prezentirat će projekte koje razvija sa poslovnim partnerima na Lošinju, Varaždinskim toplicama, Vodicama, te zdravstvenog turizma za mlade u suradnji sa Hrvatskim ferijalnim i hostelskim savezom.

download finalni program (pdf)

www.medicaltourismcro.com

 
 

POSEBNA LJETNA PONUDA NOVOG PARTNERA UDRUGE

 

20% popusta na uvođenje sustava kvalitete ISO 9001:2008 za članove Udruge za razvoj medicinskog turizma

VIŠE...
 
 

Pogodnosti tvtke METRO-ING TEHNOLOGIJE za članove Udruge

 

Poštovani,

sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je Udruga za razvoj medicinskog turizma zaključila dogovor o suradnji s novim partnerom, tvrtkom METRO ING TEHNOLOGIJE d.o.o. iz Karlovca.

Djelatnost ove tvrtke je objedinjenje usluge implementacije ISO sustava kvalitete, zaštite na radu, zaštite od požara, procjene opasnosti, izrada tehničkih mapa za CE markice, pružanje usluge pripreme natječajne dokumentacije te na taj način nudi kompletnu uslugu svakom pojedinom klijentu, prateći ih u njihovim djelatnim sferama.

Ova tvrtka članovima Udruge za razvoj medicinskog turizma nudi sljedeće pogodnosti:

- niže cijene implementacije ISO normi
- bolju podršku kroz našu web aplikaciju
- niže cijene održavanja sustava
- praćenje zakonskih i tržišnih normi, te obaviještavanje klijenata o istima
- obaviještavanje o plasmanu određenih natječaja
- izrada natječajne dokumentacije po nižim cijenama
- povoljniji financijski uvjeti u vidu mogućnosti obročnog plaćanja


 

BITAN DATUM ZA HRVATSKI MEDICINSKI TURIZAM

Udruga potpisuje sporazume o suradnji s vodećim institucijama, tvrtkama i udrugama u hrvatskom turizmu


U srijedu, 6. srpnja 2011. godine , u 12,00 sati na prigodnoj svečanosti u Hotelu „International“ u Zagrebu potpisani su sporazumi o suradnji na razvoju medicinskog turizma, a potpisnici su bili čelnici Udruge za razvoj medicinskog turizma, Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, Udruge hrvatskih putničkih agencija, tvrtke Croatia Airlines, Instituta za turizam i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svakako je ovo bitan datum za organiziraniju promociju Hrvatske kao „nove“ destinacije medicinskog turizma, a svakako i rezultat dvogodišnjih napora Udruge za razvoj medicinskog turizma i njezina upornog inzistiranja na konceptu zajedničkog djelovanja institucija i organizacija u hrvatskom turizmu na svjetskoj promociji evidentno velikih potencijala koje imamo u ovoj djelatnosti..
Destination health London
 

Poštovani,

sa zadovoljstvom vas informiram o uspješnom predstavljanju Udruge za razvoj medicinskog turizma na međunarodnom sajmu medicinskog turizma www.destinationhealth.co.uk koji je održan u Londonu 15. i 16. travnja
ove godine.

Na sajmu – koji je privukao veliki broj posjetitelja – Udruga je predstavila svoje aktivnosti, te ponudila atraktivne tiskane promo materijale svojih članica (Report na engleskom i pojedinačni prospekti) , kao i Hrvatske turističke zajednice.

Uz značajnu prisutnost izlagača iz mediteranskih zemalja, Hrvatska je prepoznata kao nova i svježa destinacija medicinskog turizma, a kroz brojne kontakte s potencijalnim inozemnim partnerima uvjerili smo se kako je naš potencijal prepoznat u najširim krugovima.

Na sajmu u Londonu ponovo se pokazala važnost brojnosti članstva Udruge, te potrebe pravovremenog planiranja zajedničkog, udruženog prisustva na ovakvim manifestacijama; u obliku zakupa većeg štanda ili većeg broja štandova, kao što je to napravila Turska koja u izložbenom paviljonu gotovo da je imala svoju “ulicu” štandova!

No, vrijeme leti i pred nama je – već sljedeći tjedan! – nova  akcija; sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji www.emtc2011.com u Barceloni (27.-29.04.), gdje smo pozvani istaknuti kandidaturu za domaćinstvo iste konferencije 2012. u Hrvatskoj. Pozivam vas, dakle, da iskoristite i promotivnu mogućnost; Udruga vam nudi mogućnost promocije Vaše ustanove / djelatnosti po cijeni od 150 EUR tijekom navedenog sajma. Uvjet za dobivanje ovako povoljne cijene promocije jest članstvo u Udruzi (Postanite član, po novim, povoljnijim uvjetima!), a vaši promotivni materijali biti će izloženi na štandu br. 40 kojeg je Udruga zakupila u Barceloni.

Molim Vas da uplatu - što je prije moguće - izvršite na žiro-račun Udruge koji se vodi kod ERSTE Banka d.d., broj računa 2402006 – 1100550609.

Potvrdu o uplati možete poslati putem e-maila. Nakon Vaše uplate kontaktirat ćemo Vas kako bismo što prije dogovorili način dostave i preuzimanja Vaših promotivnih materijala.

I ovdje ponovno pozivam i vas da nam se pridružite u članstvo Udruge; naša zajednička snaga i postizanje ciljeva koje smo postavili u direktnoj je vezi s brojnošću našeg članstva.

Uz srdačan pozdrav,

doc.dr. Miljenko Bura

tel. Udruge: 3698-499

www.umt.hr

office@umt.hr
 


 

Poštovani,

izuzetno mi je zadovoljstvo obavijestiti vas da je Udruga za medicinski turizam pozvana u Barcelonu na međunarodni sajam medicinskog turizma „European Medical Travel Conference 2011“ (http://www.emtc2011.com/), kako bi prezentirali Hrvatsku kao mogućeg domaćina sljedeće konferencije koja će se održati 2012.

Veliko je to priznanje dosadašnjem radu i rezultatima Udruge i vjerujem da 2012. imamo velike šanse ugostiti konferenciju koja okuplja najeminentnije stručnjake, kao i tvrtke koje se diljem Europe i svijeta bave problematikom i razvojem medicinskog turizma.

Na planu „domaćih“ zbivanja vezanih uz Udrugu, zadovoljstvo mi je izvijestiti vas da je u tijeku potpisivanje partnerskih ugovora između Udruge i brojnih tvrtki koje su iskazale interes za međusobnu suradnju (između ostalih tu su „Karl Storz“, „Pliva zdravlje“, „Basler osiguranje“, „Hrvatski autoklub“, „Croatia airlines“ i drugi...). Suradnja s tim cijenjenim tvrtkama na partnerskoj osnovi omogućit će brojne pogodnosti članovima Udruge pri korištenju njihovih usluga.

Poradi svega navedenog, a pritom svjesni trenutne ekonomske situacije u Hrvatskoj, u želji za okupljanjem što brojnijeg članstva, u Udruzi smo donijeli odluku o retroaktivnoj korekciji iznosa članarine u Udruzi za 2011.

Taj godišnji iznos članarine za pravne subjekte sada je smanjen i umjesto 4.500,00 kuna sada je 3.000,00 kuna za nove članove (pravne subjekte), te umjesto 2.000,00 kuna - 1.500,00 kuna za pojedinca. Godišnja članarina za “stare” članove također je smanjena i sada iznosi 750,00 kn za pojedinca, te 2.000,00 kn za gospodarskog subjekta, ustanovu, d.o.o., d.d., udrugu i sl.

Svi koji su ove godine već uplatili članarinu prema starom iznosu, u najkraćem roku dobit će povrat sredstava preplaćenih u odnosu na novi iznos članarine.

U povodu predstojećeg održavanja sajmova medicinskog turizma u Londonu 15. i 16. travnja (www.destinationhealth.co.uk), te u Barceloni 27. – 29. travnja (http://www.emtc2011.com/) gdje će predstavljati Hrvatsku, Udruga za razvoj medicinskog turizma u mogućnosti je ponuditi Vam promociju Vaše ustanove / djelatnosti po jedinstvenoj cijeni od 300 EUR (150 EUR po sajmu!) tijekom navedenih sajmova. Uvjet za dobivanje ovako povoljne cijene promocije jest članstvo u Udruzi, a Vaši promotivni materijali biti će izloženi na štandovima koje je Udruga zakupila u Londonu i Barceloni.

Pozivamo Vas, dakle, da iskoristite ovu izuzetno povoljnu priliku kroz udruženo oglašavanje, jer za navedene sajmove individualno učešće je znatno, znatno skuplje.

Mišljenja smo, a uvjereni smo da ćete se i sami složiti, kako stvarne koristi predstavljanja Vaših djelatnosti na dva najveća europska sajma medicinskog turizma daleko nadilaze istaknutu cijenu.

Molimo Vas da uplatu - što je prije moguće - izvršite na žiro-račun Udruge koji se vodi kod ERSTE Banka d.d., broj računa 2402006 – 1100550609.

Potvrdu o uplati možete poslati putem e-maila. Nakon Vaše uplate kontaktirat ćemo Vas kako bismo što prije dogovorili način dostave i preuzimanja Vaših promotivnih materijala.

I ovdje ponovno pozivam i vas da nam se pridružite u članstvo Udruge; naša zajednička snaga i postizanje ciljeva koje smo postavili u direktnoj je vezi s našom brojnošću članstva.

Dobro nam došli u članstvo Udruge za razvoj medicinskog turizma!

Uz srdačan pozdrav,

doc.dr. Miljenko Bura
 


 

ZAKLJUČCI SA OKRUGLOG STOLA:
„Kako potaknuti investicije u medicinskom turizmu“

U ORGANIZACIJI UDRUGE ZA MEDICINSKI TURIZAM, MEDICINSKE GRUPE d.o.o. I POSLOVNOG TJEDNIKA LIDER
održanog 8.3.2011. u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu

Zagreb,14. ožujka 2011.

POLAZNO

Zdravstveni-medicinski turizam, koji u svijetu danas doseže preko 100 milijardi dolara i bilježi godišnji rast veći od 15%, ima potencijal da postane izuzetan GENERATOR DINAMIZIRANJA hrvatskog turizma posebice u vansezonskom razdoblju. Da bi se to ostvarilo nužno je da ovaj specifični oblik turizma preraste iz dimenzije obrta i manufakture u pravu hrvatsku industriju modernog doba sa sofisticiranim proizvodima visoke dodane vrijednosti.

Rast potražnje za uslugama zdravstvenog turizma u svijetu potiče kriza u zdravstvenim sustavima razvijenih zemalja, visoke cijene zdravstvenih usluga, duge liste čekanja i opće prisutni trend starenja stanovništva.

Ključni kriteriji u odabiru konkretne destinacije zdravstvenog turizma su prije svega standard i cijena medicinske usluge, visoka stručnost i opremljenost zdravstvenih sustava, koji se bave ovakvim uslugama te atraktivnost i organiziranost lokacije u turističkom smislu. To upućuje na osmišljavanje mjera poticanja razvoja turizma u vansezonskom razdoblju tzv. zimskog turizma, sustavnu i trajnu reorganizaciju državnog te poticaj i razvoj privatnog zdravstva.

Uz već dosad poznate vidove i oblike, jedan od zamašnjaka hrvatskom zdravstvenom-medicinskom turizmu, u okviru tzv. turizma drugog prebivališta kao podoblika zdravstvenog turizma, mogu dati megaprojekti poput lanca zdravstvenih resorta za turiste treće dobi, posebice iz skandinavskih zemalja za koje možemo postati mediteranska Florida na način da gosti iz ovih zemalja žive u Hrvatskoj pet do šest mjeseci godišnje koristeći uz odgovarajuću neophodnu razinu zdravtsvene skrbi puni raspon usluga na turističkoj destinaciji.

Desetak takvih resorta duž Jadrana i otoka moglo bi, prema sadašnjim procjenama i saznanjima, udomiti 150 tisuća stranih gostiju treće dobi, koji bi, uz dnevnu potrošnju od 50 eura, donijeli Hrvatskoj ukupni prihod od 1 milijarde i 350 milijuna eura godišnje. Na državnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave je da identificiraju i utvrde takve lokacije te osiguraju i pripreme zemljišta pod povoljnim uvjetima za razvoj takvih projekata.

Rješenje u današnjim uvjetima u Hrvatskoj treba tražiti u objedinjavanju znanja, kapitala i političke volje u cilju investiranja odnosno aktiviranja domaćeg i stranog kapitala, što traži prvenstveno intenzivnu međuresorsku suradnju između više ministarstva Vlade RH na području donašanja izmjena i dopuna postojećih zakona odnosno donošenja novih podzakonskih propisa i akata.


KONKRETNE MJERE I AKTIVNOSTI

Zdravstveni – medicinski turizam treba tretirati kao prioritet razvoja u sektoru turizma. Da bi se to i ostvarilo, nužno je na području zakonske legislative odmah odnosno čim prije donijeti odgovarajuće izmjene i dopune zakona odnosno donašanja posebnih podzakonskih propisa i normativnih akata :

• ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
A) Pruža mogućnost da zdravstvene ustanove pružaju zdravstvene usluge u turizmu u skladu sa posebnim propisom. Omogućiti da se pod jednim krovom obavlja zdravstvena i turističko-ugostiteljska djelatnost. Propis nije donešen.

Prijedlog : Donijeti odgovarajući podzakonski akt odnosno propis - u pripremi je „Pravilnik o pružanju zdravstvenih u turizmu“
Nositelji: ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, ministarstvo turizma, Udruga za razvoj medicinskog turizma, Referentni centar za zdravstveni turizam u Opatiji

B) Budući da je najsloženiji organizacijski oblik, koji može otvoriti i njime poslovati privatni investitor, samo specijalna bolnica, dolazi do apsurdne situacije odnosno nepotrebnog nalaganja registriranja više zasebnih pravnih subjekata u okviru jedne zgrade i jednog investitora. (npr. jedna zgrada u vlasništvu jedne tvrtke ili osobe, a 8 specijalnih bolnica )To dovodi do multipliciranja troškova zbog ispunjavanja uvjeta po svakom takvom pravnom subjektu zasebno, te dodatnih uvećanih troškova svakodnevnog nepotrebnog administriranja.

Prijedlog : Donijeti odgovarajući propis / dopunu u temeljnom zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kojim se privatnim investitorima otvara mogućnost otvaranja odnosno investiranja u kompleksnije zdravstvene sadržaje u okviru jedne zdravstvene ustanove sa više različitih struka odnosno specijalnosti tj. jednog pravnog subjekta
Nositelji: ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, ministarstvo turizma

• ZAKON O TURIZMU
Članak 3. stav 3. Određene turističke usluge u zdravstvu mogu pružati specijalne bolnice i lječilišta. Nije specificirano o kojim uslugama se radi.

Prijedlog : specificirati koje turističke usluge u zdravstvu mogu pružati specijalne bolnice i lječilišta u vidu posebnog podzakonskog akta
Nositelj : ministarstvo turizma, ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

• ZAKON O POTICANJU ULAGANJA
Prijedlog : izmijenti točku 1. ovog zakona te izrijekom unijeti da se potiču ulaganja u nove objekte i opremu za liječenje, njegu i smještaj klijenata medicinskog turizma i njihove pratnje u novim zonama medicinskog turizma. Isto treba vrijediti i za ulaganja u novu opremu koja će se ugrađivati u postojećim smještajnim objektima.

Nositelj: ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

• ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU
Zdravstveni objekti su predviđeni unutar građevinskih područja u naseljenim mjestima što onemogućava investiranje u objekte posebice resorte zdravstvenog turizma izvan naseljenih mjesta.

Pijedlog : unijeti dopunu o '' zonama medicinskog turizma''
Nositelj : ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

ZAKON O STRANCIMA
Postojeći zakon ne prepoznaje i time ograničava privremeni boravak u Hrvatskoj duži od trideset dana čime se de facto otežava ostvarenje tzv. turizma drugog prebivališta.

Prijedlog : omogućavanja boravka dužeg od trideset dana turistima i to odgovarajućim dopunama i izmjenama ovog zakona u domeni privremenog boravka
Nositelj : ministarstvo unutarnjih poslova, ministarstvo turizma

• UDRUŽENO OGLAŠAVANJE
Prijedlog : Imajući u vidu procjenu da zdravstveni turizam može pospješiti popunjenost hotelskih kapaciteta za 30 do 40 % u vansezonskom razdoblju, udruženo oglašavanje koje provodi Hrvatska turistička zajednica je nužno dinamizirati i intenzivirati putem cjelogodišnjih promotivnih kampanja „vansezonskog“ turizma.
Nositelji : ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica, Udruga za razvoj medicinskog turizma

• NEISKORIŠTENI OBJEKTI U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
Prijedlog : postojeće neiskorištene objekte i odmarališta, posebice vojne objekte, u vlasništvu RH staviti u funkciju na način da se uz odgovarajuće radove restrukturiraju u kvalitetan lanac Centara medicinskog turizma („marina medicinskog turizma“)
Nositelji : Vlada RH, ministarstvo obrane, jedinice lokalne samouprave, Udruga za razvoj medicinskog turizma, Medicinska grupa

ZAKLJUČNO

Trend rasta za uslugama zdravstvenog odnosno medicinskog turizma u svijetu nastavit će se i u budućnosti. Na njegovo usporavanje može utjecati isključivo nedostatak ukupnih prijemnih uslužnih kapaciteta, a nikako pad potražnje. Na hrvatskoj industriji zdravstvenog turizma je da se, uz institucionalnu potporu posebice u vidu odgovarajućih legislativnih izmjena i dopuna navedenih zakona od strane Vlade RH, adekvatno organizira i to iskoristi. Udruga za razvoj medicinskog turizma će u suradnji sa Vladom RH odnosno nadležnim ministarstvima i svim nositeljima postojeće i nadolazeće ponude zdravstvenog turizma, raspoloživim i spremnim za suradnju, nastojati ispratiti dinamiku i intenzitet donašanja predloženih promjena te pospješivati njihovo čim brže ostvarenje i konkretno zaživljavanje u praksi.

Pripremili :

Udruga za razvoj medicinskog turizma
Medicinska grupa d.o.o.
Doc. dr.sc. Miljenko Bura
M: + 385 (0)98 288 891
E: miljenko.bura@zg.t-com.hr

McCann Erickson / Weber Shandwick
Edvin Jurin
M: +385 (0)91 4555 570
E: edvin_jurin@mccann.hr
Medicinska grupa, Udruga za razvoj medicinskog turizma i Lider

 


 


Okrugli stol


 

Poštovani članovi,

ulaskom u novu godinu nameće se i potreba intenziviranja aktivnosti.
U želji i nastojanju da imamo svakodnevnu komunikaciju angažirano je dvoje suradnika koji će nam u tome pomoći.
U telefonskom kontaktu svakodnevno će vam na raspolaganju biti gđa Jasna Vincetić i gosp. Borivoj Vincetić
(tel. 01 / 3698-499).

Drago mi je da vas mogu informirati da smo i ove godine prihvaćeni od HTZ-e za udruženo oglašavanje. To nam otvara mogućnost da intenziviramo naša nastojanja na zajedničkoj promociji članica Udruge.

Kao dio te promocije već je na portalu www.umt.hr postavljen sadržaj koji ćemo proširivati . Također, za talijansko tržište planiramo oglašavanje i u pisanim medijima „OK Salute“ i „Il Mondo“, te bi u tom smislu željeli vaše mišljenje i pomoć u odabiru.

Također je u planu intenzivno reklamiranje na ruskom tržištu i to putem interneta i tiskanih medija, o čemu ćemo vas ubrzo obavijestiti .

Kako smo u prošloj godini štampali zajednički promotivni materijal „Report“ na talijanskom i engleskom jeziku, od izdavača ćemo dobiti meterijale u pdf formatu kako bi ih mogli koristiti ubuduće u vlastitoj obradi s mogućnošću dopunjavanja sa novim materijalima. Upravo zbog toga, pozivamo vas da prihvatite ovo štampanje zajedničkih promotivnih materijala, sada i na ruskom i njemačkom jeziku, kako bi mogli zajedno sudjelovati na sajmovima medicinskog turizma u Moskvi , Berlinu, Londonu...

Također vas pozivamo da prihvatite poziv za TEMOS certificiranje (njemačka agencija-certiifikat), koje vam jamči međunarodnu prepoznatljivost . I o tome možete dobiti informaciju budući da je Udruga potpisala Ugovor o suradnji, po kojem članstvo Udruge certificiranje može obaviti po povoljnijim uvjetima.

Novi partner Udruge je tvrtka „MEDIC MEDIA“, specijalizirana za usluge video produkcije vezane uz medicinu, ali i foto snimanja za tiskane promotivne materijale. S punim povjerenjem prepustite im izradu vaših promotivnih video i foto materijala po – za članove Udruge – posebno povoljnim cijenama!

Srdačan pozdrav
Dr Miljenko Bura
 


 

2. Konferencija medicinskog turizma Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege!

Ohrabreni velikim odazivom i polušenim rezultatima 1. konferencije, održane u travnju 2009. godine u Vodicama, Udruga za razvoj medicinskog turizma organizira Drugu konferenciju medicinskog turizma u Hrvatskoj s temom “Medicinski turizam – put u podizanje konkurentnosti hrvatskog turističkog proizvoda“: Očekujemo i na našem drugom skupu relevantnu razmjenu mišljenja i iskustava na temu kako Hrvatska može iskoristiti svoje potencijale u medicinskom tuzimu, odnosno kako povezati pružatelje usluga medicinskog turizma s domaćim i inozemnim osiguravajućim društvima i agencijama medicinskog turizma. Konferencija će obrađivati teme organiziranog razvoja medicinskog turizma u Hrvatskoj, implementacije medicinskog turizma u turističku ponudu, ali će se osvrnuti i na potrebne promjene i dopune zakonske regulative neophodne za razvoj medicinskog turizma. Pozivamo Vas u Opatiju kako bi svojom nazočnošću i sudjelovanjem doprinjeli radu i cilju Konferencije, a to je predstaviti potencijale razvoja medicinskog turizma u Hrvatskoj i postaviti smjernice za priključivanje Hrvatske globalnom trendu razvoja medicinskog turizma.

Veselimo se Vašem dolasku!

S poštovanjem, doc.dr.sc. Miljenko Bura Predsjednik Organizacijskog odbora ...više

Program Konferencije
Sponzorstva i izložba
Prijave
Kotizacija
 26.11.2009. na televiziji Kapital Network održan je okrugli stol sa temom "Zdravstveni i medicinski turizam u Hrvatskoj". Jedan od sudionika okruglog stola bio je i Dr. Miljenko Bura. Snimku okruglog stola možete pogledati ovdje.Pozivnica na TEMATSKU SJEDNICU GRUPACIJE WELLNESS TURIZMA "Razvoj wellness / medicinskog turizma u Hrvatskoj" koja će se održati u četvrtak, 22. listopada 2009. s početkom u 18:30 sati u Hotelu Elaphusa, dvorana Hvar, Bol, otok Brač.Reuters je objavio članak o medicinskom turizmu u kojem ističe i rad Medicinske grupe i portala Cromedicalnetwork. Više o svemu pročitajte ovdje.Razmišljajući o organiziranom poticanju razvoja medicinskog turizma u Hrvatskoj,vrlo brzo smo shvatili da je Udruga neophodna i da će objediniti pojedinačne napore u medicinskom turizmu koji su postojali i ranije. Udruga će omogućiti odvijanje cijele "priče" o organiziranom razvoju medicinskog turizma, ali i olakšati zajedničke aktivnosti kojima želimo raditi na stvaranju Hrvatske kao destinacije medicinskog turizma.

Udruga je registrirana krajem travnja 2009. godine, u kratkom vremenu nametnula se kao promotor i nosioc organiziranog pristupa u razvoju medicinskog turizma u Hrvatskoj. Dosadašnje aktivnosti pomogle su da se u najširoj javnosti dobije podrška za rad i ciljeve Udruge. U kontaktima sa ministarstvima jasna je spremnost da se i djelatnost medicinskog turizma uključi u mjere i poticaje resornih ministarstava koja redom vide potencijal u ovom specifičnom obliku turizma koji traži organiziranost i poticaj.

Udruga je u ovom trenutku posebno koncertrirana na organiziranje i promociju postojeće medicinske ponude članova Udruge i to zajedničkim nastupom na sajmovima i kongresima medicinskog turizma, formiranjem i štampanjem kataloga objedinjene ponude članova, oglašavanjem usluga članova udruge na www.cromedicalnetwork.com odnosno www.medicinska-mreza.com.

 

Dr. sc. med. Miljenko Bura 

Doc. dr. sc. Miljenko Bura
Predsjednik Udruge