Udruga za razvoj medicinskog turizma

Članstvo - Popis članova


Broj članova: 53  |  

AKROMION
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/51
Arcus Polyclinic Dialysis centre/ Centar za dijalizu Arcus
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/81
DARUVARSKE TOPLICE
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/52
Dentalni implantološki centar dr. Popadić
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/76
Dental Laboratory Jerko Maržić
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/44
DentVitalis, Centar za Implantoprotetiku
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/39
Euromedic International d.o.o.
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/70
Euromedic International d.o.o., Poliklinika Dr. Kalajžić
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/41
Euromedic International d.o.o., Poliklinika IDC
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/64
Euromedic International d.o.o., Poliklinika Sv. Duh II
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/65
EURO NEK. d.o.o.
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/en/provider/94
H-dent. d.o.o.
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/55
Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o.
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/page/konzultantske-tvrtke/46
Hotel Lječilište SVETI KRIŽ
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/56
Implanto-protetski centar dr. Zlatko Ćatović
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/45
Kalmar Implant Dentistry
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/87
Krapinske Toplice
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/46
Matell Dental Center
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/48
Medicinska grupa d.o.o.
Detaljnije: http://www.medicinska-grupa.com/
Mehun d.o.o.
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/77
Meniga & Bošnjak LLC
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/50
MK DENTAL
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/42
NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/90
Očna poliklinika dr. Vukas
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/71
Očna poliklinika Medić, Žuljan, Jukić
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/74
Poliklinika "Centar estetske kirurgije DR.SC. ZORAN ŽGALJARDIĆ"
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/68
Poliklinika dr. Tončić
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/79
Poliklinika dr. Zaky
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/61
Poliklinika LEPTIR
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/59
Poliklinika MEDICO
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/82
Poliklinika Svjetlost
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/72
POLIKLINIKA TERME SELCE
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/53
Poliklinika za baromedicinu OXY
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/60
Poliklinika za stomatološku protetiku Dubravko Sven Flegar
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/67
Poliklinika Sušak
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/89
Poliklinika Zambelli
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/92
Privatna specijalistička ordinacija za otorinolaringologiju Dr.med. Ivan Anđelko Lisec
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/73
Privatna stomatološka ordinacija mr. sc. Ljerka Jindra
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/85
Specijalna bolnica DR. NEMEC
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/88
Samostalna stomatološka ordinacija Dr. Niki Ružević
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/54
Stomatološka ordinacija Cekić
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/62
Stomatološka ordinacija Perković
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/66
Stomatološka poliklinika Kaptol
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/57
Stomatološka poliklinika za oralnu kirurgiju RIDENT
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/37
Stomatološki centar Bukovec
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/40
Stomatološka poliklinika dr. Gikić
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/78
Stomatološka poliklinika dr. Blašković
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/83
Stomatološka ordinacija dr. Tatjana Ćupić
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/84
Stomatološka ordinacija Jurković Vivian
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/86
Stomatološka poliklinika Jukica
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/91
Terme Jezerčica
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/en/provider/95
Ordinacija dentalne medicine Dr.Sonja Rukavina Mihelčić
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/82
VARAŽDINSKE TOPLICE
Detaljnije: http://www.cromedicalnetwork.com/hr/provider/49
  VLADIMIR TURK, dr.stom.